Toalettläsning

‪Jag och 7-åringen har lagt oss. 9-åringen sitter på toaletten med tre nummer av KP. Kan dröja innan hon kommer. ‬

Publicerat av Christian Åhs Grevsjö

Christian är livsstilstriathlet otränad och pappa. Bor i Jönköping med två döttrar som han överöser med kärlek. Bloggen är vardagsglimtar från 1999; nu med fokus på diabetes typ 1.