”Låt det här få vara mitt land”

Mer på ämnet invandring och svensk.

Så låt oss omdefiniera innebörden av att vara svensk. Ett begrepp som inte längre kan bygga på utseende och födelseland. Låt Sverige vara världens bästa land; jämställt, tolerant och välkomnande. Låt det här även vara mitt land. För jag är svensk. Det kan ingen ta ifrån mig. De kan ifrågasätta, förneka eller försöka hota bort det. Men de kan aldrig tvinga mig att förändra hur jag ser på mig själv.

Publicerat av Christian Åhs Grevsjö

Christian är livsstilstriathlet otränad och pappa. Bor i Jönköping med två döttrar som han överöser med kärlek. Bloggen är vardagsglimtar från 1999; nu med fokus på diabetes typ 1.