Därför är engagerade mor- och farföräldrar så viktiga

Fyra år sedan visade en brittisk studie om barn mellan 11 och 16 år att engagerade ”grandparents” kan spela en viktig roll för barnbarnens välmående.

Publicerat av Christian Åhs Grevsjö

Christian är livsstilstriathlet otränad och pappa. Bor i Jönköping med två döttrar som han överöser med kärlek. Bloggen är vardagsglimtar från 1999; nu med fokus på diabetes typ 1.