Catia Hultquist om att sexighet och utseendefixering

För mig har sexighet väldigt lite (eller ingenting) att göra med osäkerhet, åldersnoja och utseendefixering. För mig är sexighet intimt förknippat med humor, livsglädje och intelligens.

Catia Hultquist om sexighet och utseendefixering

Publicerat av Christian Åhs Grevsjö

Christian är livsstilstriathlet otränad och pappa. Bor i Jönköping med två döttrar som han överöser med kärlek. Bloggen är vardagsglimtar från 1999; nu med fokus på diabetes typ 1.