Patrik har en unik puck i magen

Sala Allehanda:

”Salabördige Patrik Sköldberg är den andra personen i världen som genomgått en helt ny typ av transplantation. Han har fått en puck med insulinproducerande celler i magen.

48-årige Salabördige Patrik Sköldberg, som nu bor i Knivsta, har som andra person i världen transplanterats med den nya metoden.”

På tal om forskning kring diabetes typ 1, känns en sådan här nyhet hoppfull.

Influensan visade sig vara livsfarlig sjukdom

VLT.se:

Cirka 8 000 svenska barn har diabetes och varje år insjuknar cirka 800. Det är tre gånger så många barn som har diabetes än om man räknar ihop alla former av cancer tillsammans. Men få vet om det. Barncancerfonden fick exempelvis in 221 miljoner kronor 2013 medan Barndiabetesfonden fick in 8 miljoner.

– Då förstår man hur folk tänker. Man vet inte att diabetes typ 1 är den vanligaste livshotande sjukdomen bland barn. Medan 75–80 procent av all barncancer botas så botas inga barn med typ 1 diabetes, säger Johnny Ludvigsson.

Jag önskar av hela mitt hjärta att barndiabetesfonden fick in fler miljoner och att uppmärksamma sjukdomen är bra. Men jag tycker inte vi ska jämföra det med barncancer. För även om inget barn med diabetes typ 1 kan botas, så kan alla fortsätta att leva med insulinbehandling även om den är jobbig och livslång (än så länge).

The Empty Container

Our lives get so complicated not overnight but gradually.

Today I order something online, tomorrow someone gives me a gift, then I get a free giveaway, then I decide I need some new tools. One item at a time, the clutter accumulates, because I’m not constantly purging the old.

What would you do if your life was a blank slate?

If it were an empty container, with limited space, what would you put in it?

Knapp överlevnad

Och det här är fjärde vintern i rad som jag sex gånger om dagen ska klä på och av antingen någon som är stor som en limpa bröd och inte skulle kunna reagera på grundkommandot ”dra UT armen!” om så hela familjens liv hängde på det, alternativt någon som väger 15 kilo och faller ihop som om han blivit skjuten med elefantbedövning varje gång man försöker manövrera en overall.

Vilken småbarnsförälder känner inte igen sig i den beskrivningen.