John Gruber

Arguing that the iPad is only for consumption today is like arguing that the Macintosh was a toy back in the ’80s.

Publicerat av

Christian Åhs Grevsjö

Christian är livsstilstriathlet och pappa. Bor i Jönköping med två döttrar som han överöser med kärlek. Bloggen är vardagsglimtar från 1999; nu med fokus på diabetes typ 1.